MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In een zich steeds verder globaliserende markt is het noodzakelijk de voorsprong in techniek en kwaliteit te behouden. Dat doet Aldoscreen met de focus op mensen, technische noviteiten, innovaties en milieuverantwoord ondernemerschap.

Aldoscreen werkt continu met zijn medewerkers en management aan een meer professionele en efficiënte organisatie waarbij kwaliteit, capaciteit en milieu centraal staan.

Om te kunnen voldoen aan milieuverantwoord ondernemen volgt Aldoscreen als basis de ISO 14001 norm. Dagelijks worden wij door onze klanten en wereldwijde gebeurtenissen geïnspireerd om zorg te dragen voor een milieuverantwoorde bedrijfs- en procesomgeving.

Onze doelstelling is om onze medewerkers te stimuleren om te werken aan een optimaal hergebruik en maatschappelijk verantwoorde recycling.

Met onze maandelijkse bijdrage aan The OceanCleanup helpen we een mooie organisatie die zich inzet om oceanen en rivieren te ontdoen van plastic. Jaarlijks komen er miljoenen tonnen plastic in de oceanen terecht. The Ocean Cleanup ontwikkelt opruimsystemen die de drijvend plastic kunnen opruimen.